Upprustning av vårdavdelningar åt Psykiatrin Projektet är en totalentreprenad där vi tillsammans med Locum ska genomföra en ombyggnad och upprustning av tre vårdavdelningar om totalt cirka 2 000 kvm. Projektet bedrivs i vårdmiljö och innefattar bland annat nya avdelningskök, wc:n samt en generell ytskiktsrenovering. ...