Vi är Betege

Totalentreprenader och projekt i egen regi

Vi har ett nära samarbete med ett antal underentreprenörer inom el, vvs, ventilation, måleri och plattsättning. Vi utför alla typer av entreprenader och bygger i egen regi. Vi har lång erfarenhet av uppdrag som lokalanpassningar, stambyten, lokal- och  vindsinredningar. Vi har genom åren skapat ett väl fungerande team som är vana att arbeta i känsliga miljöer och med kvarboende i lägenheter.

Vår historia

Betege grundades 1983. Vi har sedan dess ägnat oss i huvudsak åt entreprenader och projekt i egen regi. Betege har tre delägare som alla fungerar som projektledare. Vi har för närvarande ett tjugotal anställda hantverkare.

Beställare

Ett axplock av kunder som vi jobbat med genom åren