Betege utför lokal- och kontorsanpassningar. Våra uppdragsgivare är bland annat Mofab, Industricentralen, Lundén hus, Sophiahemmet, Bonnier Fastigheter och PwC.

I dessa typer av projekt ligger beställarens önskemål om korta produktionstider och minimering av störningar för verksamheten till grund för vårt arbetssätt. Lång erfarenhet och ett väl utvecklat samarbete med våra underentreprenörer gör att vi kan erbjuda vår beställare ett tryggt och stabilt utförande.

Vi förvärvar även lokaler och bygger om till lägenheter. En råvind eller en lokal kan vara en outnyttjad resurs som kan påverka ekonomin positivt i en bostadsrättsförening.