Upprustning av vårdavdelningar åt Psykiatrin

Projektet är en totalentreprenad där vi tillsammans med Locum genomför ombyggnad och upprustning av tre vårdavdelningar om totalt cirka 2 000 kvm.

Projektet bedrivs i vårdmiljö och innefattar bland annat nya avdelningskök, wc:n samt en generell ytskiktsrenovering.

Projektgalleri

Avslutade projekt