På Ingemarsgatan byggde vi om en lokal till en lägenhet, i egen regi.

Projektgalleri

Avslutade projekt